Hygro Logo

Kanteljaar 2021

Budget neutrale overheidssteun om waterstof te laten concurreren met diesel

Voorwaarden tot kostprijs reductie

Het moment dat de keten “wind-waterstof-wiel” daadwerkelijk kan concurreren met diesel lijkt mogelijk, door o.a. de complexiteit van het vraagstuk, ver weg. Daar zijn echter verschillende kanttekeningen bij te plaatsen.

Serieproductie van componenten

Alle technologische componenten noodzakelijk in de keten wind-waterstof-wiel zijn in principe ver genoeg ontwikkeld om in serieproductie genomen te worden. Door serieproductie zal de kostprijs ten opzichte van het huidige prijspeil stevig dalen.

Serieproductie komt pas op gang bij voldoende vraag bij zowel de waterstofproductiezijde als aan de waterstofafnamezijde. Als de vraag en aanbod gelijktijdig over de drempel heen getild worden, zal er een grote versnelling plaatsvinden.

Technologische verbetering

Ondanks dat de verschillende technologische componenten klaar zijn voor serieproductie is er nog veel technologische verbetering mogelijk. Een drempel tot die ontwikkeling is dat testen met elektrolyse zeer kostbaar zijn zolang de grote hoeveelheden vrijkomende waterstof niet tegen een redelijke prijs kan worden afgezet. Door het beperkte aanbod van waterstof is de kostprijs momenteel ook hoog waardoor testen aan de brandstofceltechnologie eveneens kostbaar zijn. Onderzoeksbudgetten blijven achter zolang onduidelijk is hoe snel en hoe groot de marktvraag zal worden. Daarnaast biedt systeemintegratie in de keten een grote potentie tot kostenreductie.

Pas als de keten op gang komt mag er een snelle door-ontwikkeling verwacht worden die de kostprijs nog verder zal verlagen.

2021: dezelfde kostprijs per kilometer rijden als diesel

De ontwikkeling van de waterstofmarkt kan het beste in een internationale context worden gezien. Op basis van die ontwikkeling kunnen, geprojecteerd op de huidige Nederlandse context, tegen 2021 waterstofvrachtwagens voor dezelfde kostprijs per kilometer rijden als dieselvoertuigen. Tegen 2025 kan er net zoveel accijns en wegenbelasting geheven worden per vrachtwagen als bij diesel en daalt de kostprijs van rijden op waterstof verder ten opzichte van diesel.

Groeiprognose

Stel de Nederlandse overheid helpt de markt over de drempel heen, hoe snel kan de vraag en aanbod in Nederland groeien? Wanneer is er bijvoorbeeld voldoende vraag voor een offshore waterstof-windpark van 100 turbines van 10 MW opgesteld vermogen? Een dergelijk park zal voldoende waterstof kunnen produceren voor ongeveer 18.000 vrachtwagens (of 380.000 personenvoertuigen).

Nederland heeft ongeveer 136.000 vrachtvoertuigen met een vervangingsmarkt van ongeveer 10.000 per jaar. Dat betekent dat, uitgaande van een ontwikkeltijd van 10 jaar voor een waterstof-offshore windpark, gezien het omslagpunt rond 2021 en gezien de natuurlijke vervangingsvraag er tegen 2028 voldoende vraag naar waterstof zou kunnen zijn vanuit de mobiliteit.

Nederland voorloper in de omslag naar waterstof?

De potentie van een lagere kostprijs per kilometer maakt dat de omslag naar waterstof niet alleen een grote milieu-impact zal hebben, maar ook economisch gezien waarde kan toevoegen ten opzichte van de huidige situatie.

Met een sterke vrachtwagenindustrie, verschillende koplopers met betrekking tot waterstoftechnologie en zeer veel kennis en kunde voor (offshore) (composiet) gasinfrastructuur zou Nederland een vooraanstaande rol kunnen spelen in de omslag naar rijden op duurzame waterstof.

Over optimistisch?

Lijken bovenstaande erg optimistisch? Misschien wel, misschien niet, in Amerika timmert momenteel de firma NIKOLA aan de weg om in 2021 met 5.000 vrachtwagens op de weg te brengen die in de Amerikaanse context 20 tot 30% goedkoper per gereden kilometer moet worden dan het diesel equivalent.

Budget neutrale overheidssteun om over de drempel te komen

Zoals hierboven is beargumenteerd, het is aannemelijk dat rijden op duurzame waterstof binnen een termijn van 10 jaar goedkoper wordt dan rijden op diesel inclusief accijns etc. Dit biedt dus de potentie om binnen 10 jaar meer accijns te gaan heffen dan nu. Potentiele extra inkomsten aan het eind van die periode leveren al snel veel meer geld op door de grote aantallen voertuigen dan de overheidssteun in de begin jaren. Met andere woorden gerekend over een periode van 10 jaar kan er budget neutraal overgeschakeld worden op waterstof.

Kanteljaar 2021

Ontvang gratis het W2H2 rapport

Vul hieronder uw E-mailadres in en ontvang direct "Wind-to-Hydrogen (W2H2) - TKI systeem-integratiestudie" in uw mailbox.

Plaatje Rapport