Hygro Logo

Batterijen of waterstof

Er zijn veel mensen of voor- of tegenstander van het rijden op batterijen dan wel waterstof. Deze voorkeur is vaak gebaseerd op eenvoudige overwegingen in het voordeel van de ene of de andere technologie. Helaas doen deze overwegingen vaak geen recht aan de enorme complexiteit die achter dit vraagstuk zit.

In de praktijk zullen beide technologieën een rol spelen, waarbij de context bepaald wanneer welke techniek de voorkeur geniet. In algemene zin kan gesteld worden dat vanuit het perspectief van het voertuig geldt dat:

waterstof de voorkeur heeft.

Vanuit het perspectief van het energiesysteem kan daaraan worden toegevoegd dat naarmate:

de voorkeur voor waterstof verder versterkt wordt.

De context is bepalend

Er is dus geen exacte overweging te geven tussen rijden op batterijen of waterstof, maar uit de context kan wel een richting worden afgeleid, namelijk dat bij het bedrijfsmatige vervoer waterstof beter voldoet dan batterijen. Daaruit volgt overigens direct dat waterstof dan vooral moet kunnen concurreren met diesel. 
 
Meer achtergrond over dit onderwerp is te vinden in de studie wind tot wiel (W2H2).

Batterijen of waterstof