Hygro Logo

DUWAAL

Doelstelling Duwaal 

Duwaal wil in Noord-Holland kansrijke projecten ontwikkelen en realiseren om de waterstofeconomie op gang te brengen. Door projecten op elkaar af te stemmen dan wel te bundelen en kennis te delen en verspreiden kan een vliegwiel worden gecreëerd. Door het samenbrengen van private en (semi)- publieke organisaties kunnen knelpunten bij realisatie snel geadresseerd en opgelost worden om vlotte doorgang te garanderen.

Samenwerking is noodzakelijk om de projecten zo te prioriteren dat ze bijdragen aan een snelle doorbraak van de waterstofeconomie. Er wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie over de uiteindelijke inrichting van de waterstofketen.

Duwaal gaat ervan uit dat, behalve een goede afstemming, ook opschaling en volume belangrijk zijn en dat er uiteindelijk, net zoals bij elektriciteit en aardgas, een publiek beschikbaar transport en distributiesysteem ontwikkeld moet zijn. 

De naam Duwaal is een afgeleide van het woord duaal: tweeledig. Essentieel voor een vlotte implementatie is het gelijktijdig “duaal” creëren van vraag en aanbod en een stimulerend kader. Deze aanpak voorkomt dat er een kip-ei situatie ontstaat, die verdere ontwikkelingen stagneren. 

(verhaal gaat verder onder de video)

Project ‘Van wind tot wiel’ 

De eerste set van gelijktijdige initiatieven die binnen Duwaal gerealiseerd worden betreft de keten ‘van wind naar wiel’: 

Door deze keten in één keer te realiseren ontstaat er vanaf het begin een redelijke schaal en volume, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kenmerken en kansen die waterstof biedt en wordt het kip-ei dilemma doorbroken waardoor financiering van de keten relatief eenvoudig wordt. 

Vervolgens kunnen toekomstige andere waterstofproductieprojecten (uit bijvoorbeeld biomassa), dan wel andere waterstofafnameprojecten aanhaken op het geïntegreerde transport en distributiesysteem en daarmee profiteren van de schaal en het volume die de kosten verder zullen drukken, net zolang totdat een leidingnetwerk dit weer overbodig maakt. 

Details van het project:

De duurzaam geproduceerde waterstof wordt in zogenaamde brandstofcel-elektrische vrachtwagens. Naast CO2-uitstoot wordt hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project laat daarmee zien hoe de toekomstige energie-infrastructuur vorm kan krijgen.

De volgende partijen zetten zich reeds in voor Duwaal:

Dirk Barten
E-trucks
Gemeente Alkmaar
GP Groot
HVC 
Stadwerk072
Spaarnelanden
Lagerwey
New Energy Coalition
NXT 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
Toyota Material Handling
Toyota Nederland