Hygro Logo

Samenwerking

In het nieuwe energiesysteem krijgt waterstof een zeer belangrijke rol als energiedrager, een rol die nu bij olie, aardgas en elektriciteit ligt. Waterstof is niet de oplossing om bestaande ketens te verduurzamen, maar wordt een nieuwe duurzame keten op zichzelf.

Deze nieuwe keten kent diverse betrokkenen; wetgevings- en beleidsinstanties, energieleveranciers, producenten, technologieleveranciers en -ontwikkelaars, applicatiebouwers en -gebruikers. Deze keten komt niet van de ene op de andere dag tot stand en komt ook niet los te staan van de huidige ketens. Maar door de nieuwe technieken en mogelijkheden ontstaan er totaal nieuwe dwarsverbanden.

Dit betekent dat er een brede samenwerking nodig is. Samenwerking met en tussen marktpartijen, maar ook met publieke en semipublieke partijen. Tot nu toe bleek namelijk dat bij alle initiatieven er technisch van alles mogelijk is, maar dat het bij de uitvoering lastig werd.

Dit kwam vaak door onbedoelde tegenwerking vanuit bestaand beleid en regelgeving of juist door een gebrek daaraan. Deze ketenontwikkeling gaat namelijk veel minder langs de bestaande structuren in de huidige sectoren. Dat heeft als gevolg dat er samenwerking moet zijn tussen partijen die niet eerder met elkaar hebben samengewerkt op dit vlak.

In de rol als ontwikkelaar van deze keten zoeken wij zoveel mogelijk de samenwerking op en leggen we brede dwarsverbanden aan. Tegelijkertijd werken we aan de realisatie van diverse projecten.

Op dit moment werkt HYGRO actief samen met onder andere:

Wij zijn voortdurend op zoek naar partners in de waterstofketen om deze gezamenlijk te ontwikkelen. Neemt u gerust contact op om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

MOBIHY 

Fleetcraft, MEP Energy en HYGRO hebben samen de Joint Venture MOBIHY opgericht.

Met MOBIHY bieden we het concept van full operationele lease inclusief groene waterstof aan.

MOBIHY richt zich op de volgende voertuigen: 

Voor meer informatie over MOBIHY kunt u contact opnemen met Willem Stehouwer, T: 0315-236 296.