Hygro Logo

Samenwerking

In het nieuwe energiesysteem krijgt waterstof een belangrijke rol als energiedrager, een rol die nu bij olie, aardgas en elektriciteit ligt.

Waterstof is niet de oplossing om bestaande ketens te verduurzamen, maar wordt een nieuwe duurzame keten op zichzelf.

Deze nieuwe keten kent veel betrokken partijen; wetgevings- en beleidsinstanties, energieleveranciers, producenten, technologieleveranciers en -ontwikkelaars, applicatiebouwers en -gebruikers. Deze nieuwe keten komt niet van de ene op de andere dag tot stand. Door nieuwe technieken en mogelijkheden ontstaan er nieuwe dwarsverbanden tussen partijen.

Samenwerking met marktpartijen, publieke en semipublieke partijen is essentieel om technische mogelijkheden en commerciële kansen te verzilveren. Op dit moment is er soms nog sprake van onbedoelde tegenwerking vanuit bestaand beleid en regelgeving of juist door een gebrek daaraan.  

Kansen ontsluiten

HYGRO maakt juist hier het verschil. HYGRO is al vele jaren actief in de rol als ontwikkelaar van de waterstofketen en we zoeken zoveel mogelijk de samenwerking op om kansen te ontsluiten en om te zetten in financierbare projecten.

Op dit moment werkt HYGRO actief samen met onder andere:

Wij zijn voortdurend op zoek naar partners in de waterstofketen om deze gezamenlijk te ontwikkelen. Neemt u gerust contact op om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

MOBIHY 

Fleetcraft, MEP Energy en HYGRO hebben samen de Joint Venture MOBIHY opgericht.

Met MOBIHY bieden we het concept van full operationele lease inclusief groene waterstof aan.

MOBIHY richt zich op de volgende voertuigen: 

Voor meer informatie over MOBIHY kunt u contact opnemen met Willem Stehouwer, T: 0315-236 296.