Hygro Logo

Over ons

Onze visie

In 2023 is waterstof de onbetwiste keuze voor voertuigen en applicaties als vervanger van diesel. Rond die tijd breekt waterstof ook door als  goed alternatief voor aardgas toepassingen.

Onze missie

Wij zetten ons in om de koolstofvrije waterstofketen te ontwikkelen en beheren. Dat doen we door samenwerking, integratie en optimalisatie, waarbij waarde ontstaat voor alle stakeholders in de keten. Deze keten laat eindgebruikers ervaren dat waterstof een duurzaam, veilig, hoogwaardig kwalitatief, betaalbaar en handig alternatief is.

Onze activiteiten  

Wij weten als geen ander hoe je het beste elektrolyse kan integreren met windenergie en vervolgens de waterstof kosteneffectief te distribueren naar de klant.

HYGRO Energy organiseert het dagelijks beheer van de keten door productie, distributie en afname continue op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Zodoende worden de kosten in de keten beheersbaar en wordt groene waterstof een betaalbare energiebron. Dit kan HYGRO Energy doen dankzij de intelligente geïntegreerde turn-key oplossingen van HYGRO Technology.

De keten is zo ingericht dat de waterstof van hoogwaardige kwaliteit op het juiste moment aan de juiste partij geleverd wordt, terwijl er flexibel op de wind kan worden ingespeeld voor de productie. Onze bedrijfsonderdelen zijn complementair en versterken de waarde die HYGRO creëert voor haar klanten. 

Wij bieden groene waterstof direct uit wind

Hoogwaardige waterstof wordt op zeer efficiënte en kosteneffectieve wijze geproduceerd door elektrolyse in de windturbine plaats te laten vinden. Dit is mogelijk door integratie van bewezen best in class technologie. Deze integratie maakt het mogelijk om windenergie maximaal om te zetten naar nuttige energie in de vorm van waterstof. Dit concept wordt in het project Wind-tot-Wiel voor het eerst toegepast. Deze slimme integratie draagt ook bij tot een significante verlaging van de investerings- en operationele kosten van waterstofproductie. 

Er zijn 3 redenen waarom waterstof als energiedrager een belangrijke rol gaat spelen in ons toekomstig energiesysteem:

Mobiliteit & Industrie

Alhoewel de Nederlandse industrie groene waterstof op grote schaal kan inzetten ligt op dit moment de hoogste milieu en economische waarde bij de toepassing van groene waterstof in de mobiliteitssector. Dit komt door een combinatie van factoren. Het HYGRO proces produceert zeer zuivere waterstof (klasse 5) en is daardoor uitermate geschikt als brandstof in brandstofcellen in voertuigen. Op deze manier kan de inzet van diesel als brandstof worden vermeden, en wordt de CO2-uitstoot en de emissie van fijnstof en NOx fors verlaagd. De schone lucht draagt direct bij aan de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De switch van diesel naar waterstof kan op korte termijn gerealiseerd worden, waarbij de volgende aspecten een rol spelen. De afstand tussen windturbines en tankstation is relatief beperkt omdat beiden een redelijke landelijke dekking hebben. 

Hierdoor zijn de waterstofdistributiekosten te overzien. Initiatieven in Noorwegen en Zwisterland laten zien dat het zeer goed mogelijk is om in een kort tijdsbestek op te schalen. De verwachting is dat de kostprijs van brandstofcellen op korte termijn concurreren met een verbrandingsmotor door de opkomende seriematige productie. De brandstofcel is efficiënter in gebruik, en vraagt vrijwel geen onderhoud. 
Wij voorzien dat verbrandingsmotoren vanaf 2025 niet langer gewenst zullen zijn in vele stadscentra om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

De inzet van waterstof als energiedrager in de gebouwde omgeving en industrie vraagt om de ontwikkeling van waterstofnetten om waterstof over langere afstanden en in grotere hoeveelheden voor relatief lage kosten te transporteren. En de ontwikkeling van seizoensopslag om waterstof het hele jaar probleemloos en gegarandeerd te leveren. Op dit moment wordt onderzocht of een deel van het aardgasnet ingezet kan worden om waterstof te transporteren.

Kansen voor aardgasloze bebouwde omgeving

Uit studies gedaan onder andere voor Stad aan het Haringvliet blijkt dat groene waterstof in potentie een van de goedkopere opties is om steden en dorpen te verduurzamen. De inzet van de waterstofmolen in combinatie met de inzet van de bestaande aardgasleidingen maken het mogelijk om waterstof naar de woningen te distribueren tegen zeer lage kosten. Bij verdere opschaling wordt groene waterstof goedkoper dan duurzame elektriciteit. Dit geeft een heel nieuw perspectief op het vraagstuk hoe we in Nederland het gebruik van aardgas kunnen uitfaseren.

In onze position paper kunt u hierover meer lezen, alsook over de voordelen van waterstof direct uit wind, de toepassingen ervan en hoe wij denken dat het de energietransitie zal versnellen.

Ready to roll

De brandstoftechnologie is er klaar voor

Eindelijk, na de waterstofhype aan het begin van deze eeuw, is het duidelijk hoe waterstof een koolstofvrije economie kan realiseren. De technische onderdelen hebben hun betrouwbaarheid in diverse pilots bewezen en zijn klaar voor massaproductie. Dit zorgt ervoor dat de kosten snel dalen tot het niveau dat het goedkoper is dan de verbrandingsmotor als krachtbron, daarmee olie als brandstof vervangend. En ondertussen maakt de doorbraak in de kosten voor wind- en zonne-energie gecombineerd met de volledige integratie van beide technieken (wind/zon & elektrochemische omzetting), waterstof goedkoper dan olie & elektriciteit. Door het samenspel van deze twee ontwikkelingen in vraag en aanbod, zal waterstof als nieuwe waardeketen voortkomen. Alhoewel versneld door beleid om CO2-emissies te reduceren, zal waterstof voornamelijk doorbreken omdat het een goedkoper en beter alternatief is dan olie. Het stenen tijdperk hield ook niet op met bestaan doordat er te weinig stenen waren.
Ontvang gratis <br> HYGRO Position Paper

Ontvang gratis
HYGRO Position Paper

Vul hieronder uw E-mailadres in en ontvang direct de HYGRO Position Paper in uw mailbox.

Over ons