Hygro Logo

Over ons

Onze visie

In 2023 is waterstof de onbetwiste keuze voor voertuigen en applicaties als vervanger van diesel. Rond die tijd breekt waterstof ook door als  goed alternatief voor aardgas toepassingen.

Onze missie

Wij zetten ons in om de koolstofvrije waterstofketen te ontwikkelen en beheren. Dat doen we door samenwerking, integratie en optimalisatie, waarbij waarde ontstaat voor alle stakeholders in de keten. Deze keten laat eindgebruikers ervaren dat waterstof een duurzaam, veilig, hoogwaardig kwalitatief, betaalbaar en handig alternatief is.

Onze activiteiten  

Wij weten als geen ander hoe je het beste elektrolyse kan integreren in windenergie om vervolgens de waterstof kosteneffectief te transporteren en distribueren naar de eindklant.

HYGRO Energy organiseert het dagelijks beheer van de keten van door productie, distributie en afname continue op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Zo worden de kosten in de keten beheersbaar en wordt duurzame waterstof een betaalbare energiebron.

Dit kan HYGRO Energy doen dankzij intelligente geïntegreerde turn-key oplossingen van HYGRO Technology.  De keten is zo ingericht dat op maat, waterstof van hoogwaardige kwaliteit op het juiste moment aan de juiste partij geleverd kan worden, terwijl er flexibel op de wind kan worden ingespeeld voor de productie.

Onze bedrijfsonderdelen zijn complementair aan elkaar en versterken over en weer de waarde voor onze klanten. 

Wij bieden waterstof direct uit wind

Door elektrolyse direct in de windturbine plaats te laten vinden en daarmee wind direct in waterstof om te zetten, wordt erop zeer efficiënte en kosteneffectieve wijze hoogwaardige waterstof geproduceerd.

Dit mooie resultaat kan gerealiseerd door bewezen best of class technologie, zo te modificeren en te integreren dat de in wind aanwezige energie maximaal omgezet wordt naar nuttige energie in de vorm van waterstof. Dit concept wordt in het project Wind-tot-Wiel voor het eerst toegepast.

Het geïntegreerde systeem is goedkoper, efficiënter en robuuster dan separaat van elkaar. Het leidt ertoe dat er meer en goedkoper waterstofenergie gewonnen kan worden dan met een gewone windturbine die elektrische energie levert.

Transport van waterstof is 10 tot 20 keer goedkoper dan elektriciteit, daarbij biedt een pijpleidingen systeem een inherent buffer systeem waardoor de onregelmatigheid van windenergie grotendeels al kan worden opgevangen binnen het leidingen systeem.

Het concept van de waterstofmolen is in potentie dan ook verstrekkend voor de energietransitie omdat het duidelijk maakt dat een toekomstig energiesysteem niet perse alleen maar uit duurzame energie in de vorm van elektriciteit zal bestaan zoals nu vaak de verwachting is. 

Mobiliteit & Industrie

Hoewel de Nederlandse industrie zeer veel duurzame waterstof per direct zou kunnen gebruiken ligt de hoogste milieu en economische waarde initieel vooral bij de mobiliteitssector. Dit komt door een combinatie van factoren.

Zo wordt de kostprijs van waterstof medebepaald door de afstand tussen bron en afzet. Zolang er nog geen sprake is van een waterstof-net dat net zoals aardgas en elektriciteit gereguleerd is, zijn de kosten van transport en distributie relatief hoog.

Tegelijkertijd heeft de industrie goedkope en lage kwaliteit waterstof nodig. De door HYGRO te produceren waterstof is juist zeer hoogwaardig en is daardoor uitermate geschikt voor toepassing bij brandstofcellen. Brandstofcellen toegepast bij mobiliteit leiden tot een significant hogere efficiency ten opzichte van een verbrandingsmotor. Hierdoor wordt er bij deze toepassing tevens veel energie bespaard wat de economische waarde van de waterstof ten opzichte van diesel vergroot.

De energie in de wind omgezet naar waterstof middels een waterstofmolen en toegepast bij mobiliteit leidt daardoor meer CO2-reductie en voorkomt meer lucht verontreiniging dan met een gewone windturbine mogelijk. 

De afstand tussen windturbines en tankstation zijn relatief beperkt omdat beide dwars door het hele land staan waardoor transport en distributie minder een factor van belang vormt. Daarbij laten initiatieven zoals in Noorwegen en Zwisterland zien dat het zeer goed mogelijk is om binnen een kort tijdsbestek op te schalen.

Doordat de brandstofcel reeds in relatief beperkte seriematige productie op gelijke kostprijs komt als een verbrandingsmotor, veel efficiënter is dan de verbrandingsmotor, vrijwel geen onderhoud vraagt en omdat de toepasbaarheid van verbrandingsmotoren in vele stadscentra vanaf 2025 niet langer gewenst is, zal rond 2023 bij de aanschaf van nieuwe voertuigen waterstof de voorkeur genieten ten opzichte van diesel toepassingen nu. 

Kansen voor aardgasloze bebouwde omgeving

Uit studies gedaan onder andere voor Stad aan het Haringvliet blijkt dat duurzame waterstof in potentie een van de goedkopere opties is om steden en dorpen te verduurzamen.

Dat is mogelijk door het waterstofmolenconcept en doordat de Nederlandse aardgasleidingen ook geschikt zijn om waterstof naar de woningen te distribueren tegen vergelijkbare transportkosten als aardgas. Bij opschaling van de technologie zal duurzame waterstof snel goedkoper worden dan duurzame elektriciteit. Dit opent een heel nieuw perspectief op het vraagstuk hoe we in Nederland van het aardgas af moeten komen.

In onze position paper kunt u hier meer over lezen, alsook over de voordelen van waterstof direct uit wind, de toepassingen ervan en hoe wij denken dat het de energietransitie zal versnellen.

Ready to roll

De brandstoftechnologie is er klaar voor

Eindelijk, na de waterstofhype aan het begin van deze eeuw, is het duidelijk hoe waterstof een koolstofvrije economie kan realiseren. De technische onderdelen hebben hun betrouwbaarheid in diverse pilots bewezen en zijn klaar voor massaproductie. Dit zorgt ervoor dat de kosten snel dalen tot het niveau dat het goedkoper is dan de verbrandingsmotor als krachtbron, daarmee olie als brandstof vervangend. En ondertussen maakt de doorbraak in de kosten voor wind- en zonne-energie gecombineerd met de volledige integratie van beide technieken (wind/zon & elektrochemische omzetting), waterstof goedkoper dan olie & elektriciteit. Door het samenspel van deze twee ontwikkelingen in vraag en aanbod, zal waterstof als nieuwe waardeketen voortkomen. Alhoewel versneld door beleid om CO2-emissies te reduceren, zal waterstof voornamelijk doorbreken omdat het een goedkoper en beter alternatief is dan olie. Het stenen tijdperk hield ook niet op met bestaan doordat er te weinig stenen waren.
Ontvang gratis <br> HYGRO Position Paper

Ontvang gratis
HYGRO Position Paper

Vul hieronder uw E-mailadres in en ontvang direct de HYGRO Position Paper in uw mailbox.

Over ons