Hygro Logo

Waarom waterstof?

HYGRO heeft diverse studies uitgevoerd en heeft een grondige kennis van de waterstofmarkt. Uit de studies zijn diverse kansen geïdentificeerd:

Concurrerend met een verbrandingsmotor

Brandstofceltechnologie in combinatie met een elektromotor kan, mits in serie geproduceerd, in kostprijs en levensduur concurreren met verbrandingsmotoren. Door de inherent hogere efficiency van een elektrisch voertuig en brandstofcel ten opzichte van een voertuig met een interne verbrandingsmotor kan op afzienbare termijn de geproduceerde waterstof in principe zonder subsidie of vrijstelling van accijnzen toegepast worden. Het kan zelfs tot lagere kosten per km ten opzichte van dieselvoertuigen leiden, rekening houdend met vergelijkbare accijnzen en belastingen per dieselvoertuig.