Hygro Logo

Wat is waterstof?

Een goed begrip van de unieke eigenschappen en de mogelijke toepassingen van waterstof zijn bepalend voor de inrichting van de wind naar wiel waardeketen op basis van waterstof. 
Waterstof is:

  1. De schoonste en meest efficiënte brandstof; waterstof in een brandstofcel produceert elektriciteit zonder emissies. 
  2. Een energiedrager. Elektriciteit kan in waterstof worden omgezet en vice versa. Dit vormt een koolstofvrije, duurzame en emissievrije energiekringloop

Waterstof heeft zowel de hoogste als laagste energiedichtheid

Waterstof heeft een zeer hoge energiedichtheid per gewichtseenheid. Alleen energievormen zoals kernenergie en kernfusie kennen een hogere dichtheid. Omdat gewicht zeer relevant is bij de energievraag bij transport (voertuig efficiency) is de hoge dichtheid per kilo van waterstof een groot voordeel bij deze toepassing.
Tegelijkertijd is waterstof het kleinste en lichtste molecuul dat we kennen. Onder normale atmosferische omstandigheden (1 bar) heeft waterstof een lage energiedichtheid per  volume-eenheid. In een voertuig wordt waterstof daarom onder zeer hogedruk (350 tot 700 bar) meegenomen, om zodoende niet te veel ruimte in te nemen.

Waterstof is lichter dan lucht en stijgt daarom met grote snelheid omhoog. Bij onverhoopte lekkages, zal het vaak al verdwenen zijn voordat het een gevaar kan beteken voor de omgeving. Dit is niet het geval in een besloten ruimte. Waterstof is onschadelijk voor het milieu en voor het klimaat.

Kwalitatief hoogwaardige waterstof: zuiverheid

De kwaliteit (zuiverheid) van waterstof bepaalt in hoge mate de kostprijs en de waarde. Voor brandstofcellen is een zeer hoge zuiverheid waterstof nodig (class 5); hoe hoger de zuiverheid, hoe hoger de efficiency en levensduur van een brandstofcel. Productie van waterstof via een elektrolyseproces levert class 5 waterstof (de automobielindustrie vraagt om 4,5). Dit is een van de redenen waarom het aantrekkelijk is om elektrolyse waterstof te gebruiken in brandstofcellen voor de mobiliteit. Bij toepassing van waterstof in de industrie of als toevoeging in aardgas kan er volstaan worden met een lagere kwaliteit waterstof.