Hygro Logo

Duurzame waterstof door samenwerking

In de komende jaren zal steeds meer duidelijk worden hoe de toekomstige CO2-vrije en duurzame energievoorziening met waterstof als energiedrager eruit zal zien.

HYGRO neemt hierin een actieve rol door twee ontwikkelingen aan elkaar te koppelen:

Productie en levering

Net als bij elke andere energiedrager is er bij waterstof afstemming nodig tussen vraag en aanbod, zeker bij waterstof uit windenergie en toegepast als brandstof voor mobiliteit. Door coördinatie, optimaliseren en samenwerking van wind tot wiel is HYGRO in staat om betaalbare duurzame waterstof te produceren en leveren.   

Nieuwe keten 

Deze waterstof-keten bestaat nu nog niet volledig, vandaar dat HYGRO zich tevens richt op:

Samenwerking 

Het opzetten van de keten kan alleen door samenwerking met verschillende partijen in de keten.

Het project Duwaal is de eerste keten van wind tot wiel waarbij vanaf eind 2019 duurzame waterstof geproduceerd zal gaan worden uit windenergie en geleverd in de regio Noord-Holland.

Geinteresseerd om samen te werken in andere regio's, of deel te nemen aan Duwaal, neem gerust contact op.

Het project Duwaal

Het project Duwaal is het eerste voorbeeld van zowel de technische als samenwerkingsuitwerking van de keten. Op dit moment in de tijd (2017) is de keten wind tot wiel niet concurrerend met fossiele brandstoffen. De belangrijkste stap om het concurrerend te maken is schaal, serieproductie en het gelijktijdig organiseren van de keten van vraag naar aanbod.

Vanuit de internationale ontwikkeling zal tegen 2021 het rijden op waterstof kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Dit is in Nederland in principe ook mogelijk, maar vooral ook sterk afhankelijk van de mate stabiel overheidsbeleid. 

In principe kan het rijden op duurzame waterstof binnen 10 jaar goedkoper worden dan het rijden op diesel, inclusief accijnzen en overige belastingen zoals nu ook gelden. Daarmee kan de mobiliteit sector de aanjager worden van de energietransitie.

Meer informatie over het Duwaal project